Spolupráca

V rámci rozšírovania pôsobnosti a poskytovania služieb spojených s aplikáciou a predajom výrobkov značky Racer dip by sme vám radi ponúkli možnosť spolupráce. 

Z možností ktoré sa naskytajú sme si vybrali dve hlavné smery ktorými sa chceme v budúcnosti uberať. 

 

Certifikovaný servis

 

Certifikovaný servis je miesto, kam budeme posielať naších klientov po tom čo nás kontaktujú a vyžiadajú si odbornú aplikáciu produktov značky Racer dip. Certifikovaný servis Racer dip zároveň získa prístup k veľkoobchodným cenám a výhodam, ktoré z tejto spolupráce vyplívajú.

Podmienkou spolupráce je: 

- Zaškolenie
- Zabezpečenie vybavenia
- Kontrola vhodnosti priestorov
- Kontrola vhodnosti vlastného vybavenia
- Naskladnenie tovaru
- Aplikácia produktov na minimálne tri vozidlá v rámci skúšobnej doby
- Overenie zručností a kvality práce
- Podpis zmluvy o spolupráci
- Živnosť alebo s.r.o.

 

Certifikovaný predajca

 

Certifikovaný predajca je organizácia resp. spoločnosť ktorá je oprávnená predávať tovar značky Racer dip. Certifikovaný predajca Racer dip zároveň získa prístup k veľkoobchodným cenám a výhodam, ktoré z tejto spolupráce vyplívajú. 

Podmienkou spolupráce je: 

- Vlastný eshop alebo kamenná predajňa
- Pravidelný odber a zabezpečenie odbytu tovaru
- Garancia dostupnosti kľúčových produktov pre zákazníkov
- Účasť na sezónných akciách, akceptovanie podmienok ktoré budú stanovené
- Rešpektovanie cenovej politiky 
- Zaškolenie 
- Podpis zmluvy o spolupráci
- Možnosť umiestnenia brandového regálu v priestoroch kamennej predajne

 

 

 

Späť do obchodu